L’equiparació de la indemnització de víctimes de violència masclista amb les del terrorisme entra en vigor

0
421
Dona víctima de la violència de gènere

Entra en vigor el decret per a equiparar les indemnitzacions a les víctimes de violència masclista amb les quals reben les víctimes del terrorisme a la Comunitat Valenciana després de la seua publicació aquest divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). De manera que, a partir d’ara la indemnització passarà de 6.000 a 75.000 euros.

La publicació de la modificació del reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusiva fa efectiva altra de les mesures contemplades en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.

Igualtat estima que l’import previst anteriorment en les indemnitzacions per causa de mort per violència de gènere és considerablement inferior a les indemnitzacions per mort previstes en altres situacions equiparables com per terrorisme.

A més, considera la quantitat estipulada era “insuficient” perquè els fills menors, majors dependents o uns altres familiars econòmicament depenents de la víctima, afronten el seu futur “amb dignitat i possibilitats”. Aquesta iniciativa ja estava prevista i incorporada en el pressupost del departament per a enguany.

Amb aquest decret es modifica l’article 6 del reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona.

Segons el nou decret, la indemnització es destina als fills i filles menors d’edat que depenguen econòmicament de la víctima, així com a les persones tutelades o acolliments depenents econòmicament d’ella pels actes delictius esdevinguts a la Comunitat Valenciana.

Aquestes persones també seran beneficiàries de la indemnització si en el moment en el qual es produeix l’acte delictiu tenien residència acreditada a la Comunitat, amb independència del lloc on s’hagués produït el crim.

En absència dels fills i filles menors d’edat o de persones tutelades o acolliments, la indemnització serà per als ascendents que depenguen econòmicament de la víctima, per les morts ocorregudes a la Comunitat Valenciana o fora d’ella, sempre que la família de la víctima residisca en la regió.