La oferta de places de les escoles infantils de Benicàssim per 2018 es de 266 places

0
440

El regidor d’educació de l’Ajuntament de Benicàssim, Javier Alonso, ha informat de l’obertura del termini de matricula en les Escoles Infantils Municipals de Benicàssim “Doloretes” i “Tasio“. Fins al pròxim 23 de març, les famílies tenen de termini per a inscriure als xiquets i xiquetes nascuts entre els anys 2016, 2017 i fins al 23 de març de 2018 inclós. Més tard, hi haurà un període especial per als nasciturus que es prolongarà fins al 30 d’abril per als xiquets i xiquetes nascudes a posteriori.

Alonso ha recordat a les famílies que “en Benicàssim i seguint amb el compromís de les polítiques empreses en matèria de conciliació laboral i familiar, l’accés a les escoles infantils municipals és un dret dels pares i mares que a més, tenen gratuïtat en el servici i una educació i atenció d’altíssima qualitat en dos centres moderns i en les millors condicions“.

Les famílies que desitgen optar a estes places hauran de fer-ho a través d’una sol·licitud presentada davant de registre en el Servei d’Informació Municipal (SIC), en l’edifici de l’ajuntament, de 8 a 17 hores, de dilluns a divendres. Des del servici, a més, recorden que la inscripció ha de fer-se presencialment ja que no està habilitat este servici en la seu electrònica. El menor que s’inscriga, junt amb els seus pares o tutors, ha d’estar empadronat a Benicàssim. En total, en la convocatòria ordinària es posen a disposició de les famílies benicenses un total de 266 places. En la baremació dels xiquets i xiquetes que es preinscriguen intervenen criteris com la renda, si es pertany o no a família nombrosa, si hi ha germans en el centre i altres circumstàncies específiques, com que ambdós progenitors estiguen en situació de desocupació.